SOLUCAN GÜBRESİ

image

 

solucanlar ile ilgili görsel sonucu

         1- SOLUCAN GÜBRESİNİN FAYDALARI :GOJİBERRY ile ilgili görsel sonucu

Genel:

-  Organik  sebze meyve üretiminde kullanılır: 

- Toprağı fiziksel, kimyasl ve biyolojik olarak ıslah eder, iyileştirir.

- Üstün vasıflı, dengeli, besleyici, verimliliği artırıcı  bir organik gübredir.

-  İçerisinde  çimlenecek  ot tohumu yoktur.

- Zararlı Bakteri ve virüsler bakımınan Tam sterildir.

 - Yararlı mikrobiyal, biyolojik bir gübredir.

 -  Başta kök çürüklüğü olmak üzere hastalıklara karşı direnci ARTIRIR.

 - Oramdaki hastalık etmeniş Patojenleri baskılar.

 - Sebze ve meyvelerin raf ömrünü artırır.

 - Doğal  aromayı verir. 

- Solucanlar kaliteli rotein kaynağıdır. (Kuşlar, kümes hayvanları ve   balıklar için)

-  Bitki toprağına verilme oranı: Saksının, bitkinin toprağının % 20 solu gübresi olması idealdir.

- Mantar Yetiştiriciliğinde Solucan Gübresi  Kullanımı :(Kayna: mfkorganiktarım/Balıkesir-TÜBİTAK): Özellikle istiridye mantarı yetiştiriciliğinde 50 kg lık torba harcına 10 kg (%20) kaliteli, solucan gübresi katıldığında:

                a- Ortalama 6 kez ürün alındığı,

                b- Su tutma kapasitesinden dolayı  Nemlendirme ihtiyacının minimal düzeye indiği,

                c-  İçerdiği humik ve fulvik asitler ile yararlı bakteriler sebebi ile kararmanın azalıp, raf ömrünün uzadığı, armanın belirginleştiği görülmüştür. 

GOJİBERRY ile ilgili görsel sonucu      2- SOLUCANLARIN TANITIMI

 •    Gübre üretimine en uygun ve yaygın  türler:Esencanlar olarak ta tabir edilir
 •   (Latincesi: Eisenia fetidave  Eisenia andrei),  (Kırmızı Kalifornia solucanı, Kırmızı Anadolu olucanı)
 •   Solucanların Ömrü:  45-51 gündür.
 •   Solucanların çoğalması: Solucan nüfusu  uygun şartlarda, yaklaşık 3 ayda iki katına çıkar.
 •   Solucanın ağırlığı Yaklaşık 0.5 gamdır.

 

 

SOLUCAN GÜBRESİ ile ilgili görsel sonucu

  3-  GÜBRE ÜRETİMİNDE GENEL KURALLAR

 •   Üretim: Herbir solucan  0.5 gr ile 1 gr arasında gelmektedir.
 •   Bir solucan  günde  0.25 gr ile 1 gr arasında    gübre üretir. 
 •   Pazara sunulan Solu gübresinin nem oranı: % 30-50 aralığında olmalıdır.
 •   Kümes hayvanlarının gübreleri (yüksek amonyak içeriğinden), uygun değildir.
 •   Arıtma çamuru da   uygun değildir. Çamur oranı  % 50  ve üzerinde ise solucanlar  ölmektedir.
 •   Tavşan gübresi yüksek üreden dolayı yıkanmak kaydı ile çok iyi bir solu besindir.
 •   Kendi uygulamalarımızda arton, mukavva, kağıttan fazlaca bir verim alınamamıştır.
 • Solu gübresi paketlerine: Diğer bilgilerin yanında; Hammaddenin menşei, içeriği, hangi tür solucanla üretildiği yazılmalıdır.
SOLUCAN    MAMASI TEKNİK BİLGİLERİ 
               PARAMETRE                          DEĞER            
İdeall mama  nemİ % 85 
Yaşayabileceği  nem aralığı % 70-90
pH 7-8 arası
İdeal Sıcaklık 20 C
Aktive Sıcaklık 15-30 C
Ölüm Sınırı 0 C altı, 35 C üstü
MAMA SICAKLIĞI - VERİM İLİŞKİSİ
13 C       14 Günde hasat
    20 C      7 Günde hasat    
27 C     14 Günde hasat

ÜRETİM   KAPLARI:

A.  Saksı, Kova, Kasa, Sandık vb mobil kaplarda üretim:  Portatif kaplardır.(Amatör olarak yeni  başlayanlar için)

B. Sabit Tavalarda Üretim: 1x1x0.65 m  ebatlarda, ayaklı  kaplar  şeklinde olan yapılardır. (Başlangıç için)

C. Sürekli  Akış Bandında Üretim : Altı ızgaralı, 1.50 cm eninde, 65 cm yüksekliğinde,  ort. 20 m uzunluğunda,  altı ızgaralı, yerden 65 cm yüksek  ayaklı  olan bant tipi yapılardır. Kap tamamen dolduktan sonra,  alttan olgun gübrenin  ekl.motorla çalışan  kesici bıçakla  peyder pey kesilerek alınması esasına dayanır.(Profosyonel)

4- GÜBRE ÜRETİMİ (Uyglama)

 1. Üretim kabı    hazırlanır.
 2. Uygun iklimlendirme yapılır.              
 3. En alta yaklaşık 10 cm kalınlığında  nemli hazır solucan gübresi serilir.
 4. Solucanlar gübrenin üzerine  ortalama 15.000 ad/m2 dozunda  dökülür. 
 5. Bir-İki gün beklenir. Solucanlar ortama adapte olur ve Solucanlar acıkırlar.
 6. Üzerine yaklaşık 5 cm kalınlığında nemli mama dökülür. 
 7.  Kışın  10   cm kalınlığında,  sıcak mevsimlerdeyem serilebilir. Üst limitlerde ise (25 °C) 5 cm serilir. Yemlerin üzeri bastırılmaz, üzerine hiçbir cisim konulmaz.

  Nemlendirme: Günlük nem kontrolü yapılır. %80-85 ne gereklidir. Nemin serinliği el ile hissedilmelidir. Ortamın hava sıcaklığına ve havanın  nisbi nemine  göre, yazın günde 1-2 kez, kışın haftada 2-3 kez ince sulama yapılır. Tavanın üzeri 2/3 oranında,  branda benzeri bir örtü ile örtülerek yüzeyin çabuk kuruması geciktirilebilir.

  6- Yaklaşık 5 gün sonra, gübrenin üzeri dümdüz olunca tekrar 5-10 cm  nemli yem serilir.

  7- Yaklaşık 3 ayda 60 cm kalınlığındaki yem,  solucan gübresine dönüşür. 

 8. Sürekli akış tavasında, tava dolduktan sonra: Standart olarak  her yemlemeden önce (Yaklaşık 10 günde bir)   alttan gübre kesimi (hasadı)  yapılır.
 9. Sabit Tavalarda Dolan Alandan Solucan Nakli:

  1-Göç Ettirme:

       Solucanlar 1-2 gün aç bırakılır. Üst kısma yem dolu, altı ızgaralı kasa konarak solucanların kasaya çıkması beklenir. Kasaya çıkınca yeni alana dökülür.(Önerilir)

  2-Üstten Alma: Dolan tavanın üst kısmından yaklaşık 10-15 cm lik kısmı kalıp halinde alınarak yeni alana konur.(Önerilmez. Sadece acil durumlarda)

  Eski alandaki olgun gübre elenerek az da olsa kalan solucanlar alınıp, yeni alana konur.

 5- MAMA HAZIRLAMA

 •   Solucan gübresinin en hassas, en önemli kısmı mama hazırlamadır. Zaten bu gübrenin    üretimi için olmazsa olmaz iki şarttan birincisi  mama hazırlama, ikincisi ise uygun      İklimlendirmedir.
 •   Bazı işletmeler mama hazırlamayı, yıllarca edindiği tecrübeleri,  meslek sırrı olarak    kendilerine saklarlar.
 •   Bizim aşağıda belirttiğimiz kaynaklar ışığında   önerilerimiz aşağıdadır: 

ÖRNEK MAMA HAZIRLAMA

ÖRNEK  1
Çiftlik gübresi                                                  (Tamamı büyükbaş veya max. % 50 küçükbaş)    % 70         
Çay posası  % 20     
Elma, armut, muz kabuğu, kavun, karpuz parçacıkları, yağsız mukavva kırpıntıları    % 05       
Yumurta kabuğu (Öğütülmüş)  %1-2 +Marul, maydonuz çim kırpıntıları %4   % 05    

 

ÖRNEK   2
Çiftlik Gübresi                                                   (Tamamı büyükbaş veya max. % 50 küçükbaş)            % 70      
Reçinesiz ince  odun talaşı %  15
Demlenmiş çay posası %  15

 

ÖRNEK 3
Çiftlik gübresi                            (Tamamı büyükbaş veya max. % 50 küçükbaş)         % 80

Demlenmiş çay posası, elma, armut, kavun, karpuz püresi) 

         % 20

6- NEMLENDİRME: 

 • Günde iki kez, ince  zerrecikler halinde üstten nemlendirilir. Kullanılan su içme suyu niteliğinde olmalıdır. . 
 • Dış havanın nemine göre veya üzerine hafif hava geçiren örtü yapılıp yapılmamasına göre biraz artar veya eksilir.

7- SAĞLIKLI  SOLUCAN NASIL ANLAŞILIR        (Maması, İklimlendirmesi ve Nemi Uygun)

                    SAĞLIKLI  SOLUCAN                             SAĞLIKSIZ    SOLUCAN            
Renk               Koyu pembe, kırmızımsı Açık pembe, beyazımsı
Kalınlık           Tükenmez kalem içinden (2 mm) kalın Tükenmez kalem içinden (2 mm) ince
Hareketlilik      Hareketli, aktif Hareket az ya da saece dukununca hareket var
Yavru Durumu En az 2 cm mesafede   bir yavru var. Yavru yok ya da 2 cm den daha seyrek.
Sayı                5x5x5 cm3 hacimde en az 5 ad solucan var 5x5x5 cm3 hacimde  5 ad solucandan az

 

FOTO-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO-2

FOTO-3

FOTO-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yararlanılan Kaynaklar:  

 •  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2015  Solucan Çalıştayı El Kitabı-2016
 •  Solucan gübresi   üretimi yapan diğer işletemelerin deneyimleri. 
 • Kendi uygulama deneyimlerimiz.                                                                                                                                      

Organik Tarım

Ürünlerimiz organik tarım mevzuatına göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve yetkili sertifikasyon kuruluşunun denetimindedir.
"ORGANİK TARIM TOPRAĞI, ORGANİK ÜRÜN SAĞLIĞI KORUR."